Canvi d’ús de local a habitatge d’un edifici plurifamiliar a Palma, Mallorca

L’encàrrec es tracta d’adaptar un local de planta baixa en un habitatge en edfici plurifamiliar situat en una zona cèntrica de Palma per a una jove parella. Palma, Mallorca

Lloc:

Palma centre, Mallorca

Any:

En procés

Arquitecte:

Miquel Serra Mas

Category:

Canvi d'ús a habitatge, En procés, Mallorca

Tags:

Canvi d'ús a habitatge, Reforma Interior