Política de privacitat

Negreta / Política de privacitat

INFORMACIÓ DADES PERSONALS

Última actualització: 18/10/2021

 

QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES?

El responsable del tractament de les dades és Miquel Serra Mas (“NEGRETA ARQUITECTURA”), amb NIF 41515229E. Les dades de contacte són les següents:

– Adreça postal: Carrer Jaume Ferrán, 60, 7B, 07004 Palma de Mallorca, Illes Balears, Espanya.

– Telèfon: (+34) 679 199 444

– Correu electrònic: info@negretaarquitectura.com

S’informa a l’interessat que EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT ha nomenat un Delegat de Protecció de Dades davant del qual podrà posar de manifest qualsevol qüestió relativa al tractament de les dades personals. L’interessat podrà contactar amb el Delegat de Protecció de Dades a través de les dades de contacte següents: dpo@negretaarquitectura.com, a la mateixa adreça postal anterior.

 

QUIN TIPUS D’INFORMACIÓ PERSONAL RECOPILEM?

 

EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT pot recopilar la següent informació personal dels usuaris d’aquesta pàgina web i/o aplicació mòbil (WEB/APP) a través dels formularis corresponents: nom, adreça de correu electrònic, adreça postal, número de telèfon, data de naixement, sexe i targeta de crèdit (PAN+CVV2) en compliment dels estàndards PCI DSS o número de compte (facilitat pel client en cas de devolució) quan l’usuari visita la WEB/APP, es registra, realitza una comanda online, es posa en contacte amb EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT o participa en promocions o enquestes del RESPONSABLE DEL TRACTAMENT.
Totes les dades personals que recopila EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT procedeixen de l’interessat, a excepció de les dades de contacte que ens poden ser facilitades per amics o familiars: – Per enviar un xec regal o un altre obsequi. – Per compartir els favorits guardats a la WEB/APP.

AMB QUINA FINALITAT TRACTEM LES DADES PERSONALS?

 

Les dades personals de l’interessat seran tractades amb les següents finalitats segons apliquin: Gestionar i desenvolupar el registre a la WEB/APP. El registre suposarà l’elaboració de perfils de navegació de l’usuari a la WEB/APP. Aquest perfilat consisteix en l’ús de les dades personals del client i de la informació de la vostra navegació tal com els productes vistos o afegits a la cistella, les seccions de la WEB/APP visitades, la ubicació per avaluar les vostres preferències i/o interessos personals amb l’objectiu d’oferir-vos els continguts de la WEB/APP, les ofertes, els serveis i els productes adequats al vostre perfil.

– Gestionar i desenvolupar la compra en línia. Usem la informació personal del client per processar i lliurar-li la seva comanda, informar-lo per correu electrònic i/o SMS de la situació de la seva comanda i realitzar les comprovacions antifrau. En cas de rebre consentiment de l’interessat, conservarem les dades de la targeta de crèdit per a compres futures.

– Gestionar i enviar informació sobre promocions exclusives, últimes novetats i informació personalitzada adaptada al perfil, interessos i necessitats de l’interessat com a client a través de correu electrònic, SMS, correu postal o qualsevol altre canal de comunicació i/o plataforma digital. L’enviament d’aquesta informació suposarà l’elaboració de perfils dels usuaris que consisteix a utilitzar les dades personals, l’històric de les compres si escau, així com la informació de navegació a la WEB/APP per avaluar certs aspectes relacionats amb les seves preferències personals, amb l’objectiu d’oferir-vos comunicacions comercials adequades al vostre perfil. Si escau, determinada informació personal del client podrà ser utilitzada per personalitzar comunicacions en mitjans digitals.

Dins aquesta finalitat s’inclouen accions promocionals, com ara la gestió de concursos o sorteigs.

– Es personalitzarà al client en les comunicacions el contingut, els productes o serveis en funció dels seus interessos. Per gestionar les comunicacions consulteu la secció ‘Subscripcions’ al meu compte.

– Respondre a l’exercici dels drets de privadesa, així com a consultes i reclamacions.

– Gestió i emissió de documents acreditatius de venda: tiquet digital, factura de venda o Tax Free.

PER QUANT TEMPS CONSERVAREM LES DADES?

 

EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT guardarà les dades personals només durant el període de temps que sigui raonablement necessari tenint en compte les necessitats de donar resposta a qüestions que es plantegin o resoldre problemes, fer millores, activar els seus serveis i complir els requisits que exigeixi la legislació aplicable . Això significa que podeu conservar les dades personals durant un període de temps raonable fins i tot després que l’interessat hagi deixat d’usar els serveis del RESPONSABLE DEL TRACTAMENT o que hagi deixat d’usar la WEB/APP. Després d’aquest període, les dades personals seran bloquejades de tots els sistemes de NEGRETA ARQUITECTURA.

QUÈ ENS LEGITIMA PER TRACTAR LES DADES?

 

NEGRETA ARQUITECTURA té les bases legítimes següents per poder tractar les dades personals:

Execució del contracte

La base legal del tractament de les dades personals de linteressat que es recullen és lexecució del contracte de compravenda. En aquest sentit, linteressat està obligat a facilitar les dades que siguin necessàries per a la seva execució. En cas de no facilitar-nos aquestes dades, no serà possible la realització de la compravenda.

Obligacions legals

La gestió i l’emissió de la factura de venda es basa en l’obligació legal de NEGRETA ARQUITECTURA en la relació amb els clients.

Consentiment

En relació amb les finalitats següents, la base legal del tractament de les dades personals de l’interessat serà el consentiment del mateix, en cas d’haver estat prestat:

– Gestió del registre a la WEB/APP.

– Gestió de l’enviament d’informació sobre promocions exclusives, darreres novetats i informació personalitzada adaptada al perfil de l’interessat.

– Resposta a l’exercici de drets de privadesa, consultes i reclamacions per part de l’interessat.

– Gestió del servei d’alertes de disponibilitat de peces de roba a la WEB/APP.

– Gestió i emissió dels documents acreditatius de venda següents: tiquet digital i Tax Free.

– Conservar les dades de les targetes de pagament per a futures compres.

La retirada del consentiment d’aquests tractaments per part de l’interessat no condicionarà l’execució del contracte de compravenda subscrit entre aquest i NEGRETA ARQUITECTURA.

Interès legítim

En relació amb les finalitats següents, la base legal del tractament de les dades personals de l’interessat serà l’interès legítim de NEGRETA ARQUITECTURA:

– L’elaboració de perfils mitjançant la navegació a la WEB/APP per part d’un usuari registrat, així com de tots aquells usuaris que ens hagin facilitat les dades per a qualsevol altra finalitat.

– L’elaboració de perfils per a l’enviament d’informació sobre promocions exclusives, darreres novetats i informació personalitzada adaptada al perfil de l’interessat.

– L’enviament d’enquestes de satisfacció sobre els serveis adquirits o serveis usats pels clients de NEGRETA ARQUITECTURA per sol·licitar-ne l’opinió i poder millorar-los.

– Prospecció comercial.

El nostre interès legítim consisteix a poder garantir que la nostra WEB/APP roman segura, així com per ajudar NEGRETA ARQUITECTURA a comprendre les necessitats, expectatives i el nivell de satisfacció dels usuaris i, per tant, millorar els serveis, productes i marques. Totes aquestes accions es fan per tal de millorar el nivell de satisfacció del client i assegurar una experiència única de navegació i compra.

 

A QUINS DESTINATARIS PODEM COMUNICAR LES DADES?

 

Les dades personals de l’interessat podran ser cedides/comunicades als destinataris següents: – Administracions i Organismes Públics quan així ho exigeixi la normativa fiscal, laboral, de Seguretat Social o qualsevol altra aplicable. – Empreses encarregades del tractament de dades (proveïdors de detecció i prevenció de frau, serveis tecnològics, serveis d’atenció al client, serveis publicitaris i màrqueting, etc.) i, en general, tercers proveïdors que siguin necessaris per a la prestació dels serveis oferts per NEGRETA ARQUITECTURA (proveïdors de serveis informàtics). produir transferències internacionals de dades en seu de les anteriors cessions/comunicacions per a les quals NEGRETA ARQUITECTURA utilitzarà les Clàusules Contractuals Tipus adaptades per la Comissió Europea i l’Escut de Privadesa UE-EUA. com a garantia de les transferències realitzades a països que no tenen una decisió d’adequació de la Comissió Europea. En tot cas, els tercers amb els quals es comparteixin determinades dades de caràcter personal hauran acreditat amb caràcter previ l’adopció de mesures tècniques i organitzatives adequades per a la correcta protecció dels mateixos.

NEGRETA ARQUITECTURA no ven en cap cas dades de clients a tercers.

COM PROTEGEIX NEGRETA ARQUITECTURA LES DADES PERSONALS?

 

La WEB/APP utilitza tècniques de seguretat de la informació com firewalls, procediments de control d’accés i mecanismes criptogràfics, tot això amb l’objectiu d’evitar l’accés no autoritzat a les dades i garantir-ne la confidencialitat. Per aconseguir aquestes finalitats, l’usuari accepta que NEGRETA ARQUITECTURA obtingui dades a efectes de la corresponent autenticació dels controls d’accés. Addicionalment, qualsevol transacció realitzada a través de la WEB/APP es duu a terme a través de sistemes de pagament segurs. Les dades confidencials de pagament són transmeses directament i de manera encriptada (SSL) a l’entitat corresponent.
NEGRETA ARQUITECTURA manifesta que ha adoptat totes les mesures tècniques i d’organització necessàries per garantir la seguretat i la integritat de les dades de caràcter personal que tracti, així com per evitar la seva pèrdua, alteració i/o accés per part de tercers no autoritzats.

QUINES SÓN ELS SEUS DRETS EN RELACIÓ AMB LES DADES PERSONALS?

 

Li corresponen els drets següents que poden ser exercitats a través de l’adreça de correu electrònic info@negretaarquitectura.com:

Dret Descripció
Dret d’accés Teniu dret a obtenir confirmació sobre si a NEGRETA ARQUITECTURA estem tractant dades personals que us concerneixen, o no, així com a accedir a les dades personals que NEGRETA ARQUITECTURA disposi de vostè.
Dret de rectificació Té dret a sol·licitar que NEGRETA ARQUITECTURA rectifiqui les dades personals quan siguin inexactes o que es completin quan siguin incompletes. Si està registrat a la nostra WEB/APP, pot resultar més senzill que els corregeixi directament mitjançant la modificació del perfil.
Dret de supressió/dret a l’oblit Podeu sol·licitar-nos que les dades personals siguin suprimides quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides.
Dret de limitació Té dret a sol·licitar la limitació del tractament de les dades, cas en què únicament les conservarem per a l’exercici o defensa de reclamacions.
Dret de portabilitat Teniu dret a rebre les dades personals en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, ia transmetre-les a un altre responsable quan el tractament es base en el consentiment o en un contracte, i s’efectuï per mitjans automatitzats.
Dret d’oposició Podeu oposar-vos que les dades personals siguin objecte d’un tractament basat en l’interès públic o legítim perseguits per NEGRETA ARQUITECTURA, inclosa l’elaboració de perfils. En aquest cas, NEGRETA ARQUITECTURA deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos o l’exercici o defensa de possibles reclamacions.
Decisions individuals automatitzades Teniu dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics sobre vostè o us afecti significativament de manera similar. No obstant això, no resultarà possible exercitar aquest dret en cas que la decisió sigui necessària per a la subscripció o execució d’un contracte entre vostè i NEGRETA ARQUITECTURA; estigui autoritzada pel dret aplicable a NEGRETA ARQUITECTURA sempre que estableixi mesures adequades per salvaguardar els seus drets, llibertats i interessos legítims; o es basa en el seu consentiment explícit.
Dret a presentar una reclamació Teniu dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

ÚS DE LA NOSTRA PÀGINA WEB

Última actualització: 18/10/2021
L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts de la Web, estant obligat a (i) facilitar informació veraç i exacta sobre les dades sol·licitades al formulari de registre o de realització de la comanda, i mantenir-les actualitzades, atès que faci ús de la Web; (ii) no incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe ia l’ordre públic; (iii) no difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, discriminatori per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol manera atempti contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent; (iv) no provocar danys en els sistemes físics i lògics de la Web, dels proveïdors de NEGRETA ARQUITECTURA o de terceres persones, ni introduir ni difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; (v) no utilitzar els continguts de la Web i la informació de la mateixa per remetre publicitat, o enviar missatges amb qualsevol altre fi comercial, ni per recollir o emmagatzemar dades personals de tercers; (vi) no intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges. , suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats al seu portal.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Última actualització:18/10/2021
Tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la Web i els seus continguts, inclosos a títol enunciatiu les imatges, so, àudio, vídeo, dissenys, textos, gràfics, logos, icones, combinacions de colors, estructura, botons, així com el programari , els noms comercials, les marques, obres, il·lustracions, fotografies o dibuixos industrials i qualssevol altres signes susceptibles d’utilització industrial i comercial són propietat i titularitat de NEGRETA ARQUITECTURA o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió a la Web. Queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts del Web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de NEGRETA ARQUITECTURA.L’usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de NEGRETA ARQUITECTURA. L’usuari podrà utilitzar la Web i els seus continguts per a ús personal i privat. Qualsevol altre ús queda prohibit i requerirà a l’usuari obtenir la prèvia autorització expressa i escrita de NEGRETA ARQUITECTURA. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a la web.

RESPONSABILITAT DERIVADA DE L’ÚS DE LA WEB

Última actualització:18/10/2021

NEGRETA ARQUITECTURA no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, manca de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, tot i haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.Des del lloc web del client és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que el prestador no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers als seus llocs web, aquest no assumeix cap mena de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, el prestador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió. NEGRETA ARQUITECTURA no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la Web. No obstant NEGRETA ARQUITECTURA es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o si és el cas bloqueig de tots aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i lordre públic. En cas que l’usuari consideri que hi ha al Web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega que ho notifiqui de manera immediata a l’administrador del Web.

La Web ha estat revisada i provada perquè funcioni correctament. En principi, es pot garantir el funcionament correcte les 24 hores del dia 7 dies a la setmana, tot l’any. Tot i això, NEGRETA ARQUITECTURA no descarta la possibilitat que hi hagi certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la Web.

Està prohibida la introducció d’hiperenllaços amb finalitats comercials a pàgines web alienes a NEGRETA ARQUITECTURA que permetin l’accés a la Web, sense el consentiment previ de NEGRETA ARQUITECTURA. NEGRETA ARQUITECTURA no es responsabilitza de l’ús o contingut de les pàgines web de tercers que puguin enllaçar amb www.negretaarquitectura.com.