Futurs projectes

VIVENDA UNIFAMILIAR ENTRE MITJERES AMB PISCINA
Diseny y construcció d'una vivenda unifamiliar a Petra, Mallorca
REHABILITACIÓ CASA RURAL
Rehabilitació a Felanitx, Mallorca
VIVENDA UNIFAMILIAR AILLADA AMB PISCINA
Diseny y construcció d'una vivenda unifamiliar a Can Picafort (Santa Eulália), Mallorca
REFORMA LOCAL COMERCIAL
Reforma d'un local comercial a Can Picafort, Mallorca